BAŁTÓW - wyjazd studyjny Drukuj
wyjazdy studyjne

26.01.2008.

Przedstawiciele LGD Sejneńszczyzna zgodnie z wcześniejszymi założeniami w dniach 21-24 stycznia odbyli wizytę studyjną na terenie działania dwóch LGD- Fundacji Partnerstwo "Krzemienny Krąg” oraz „LGD – Wokół Łysej Góry”. W czasie czterodniowego pobytu mieliśmy bardzo napięty plan zajęć. Już pierwszego dnia po przyjeździe do Bałtowa uczestniczyliśmy w seminarium w klubie „Bałtek” - Geneza powstania LGD „Krzemienny Krąg”, które zakończyło się kolacją integracyjną.

 

W drugim dniu zwiedzaliśmy neolityczną kopalnię krzemienia pasiastego w Krzemionkach a następnie w Chmielowie odwiedziliśmy Stowarzyszenie Kurhan, które było przykładem wykorzystania małych grantów dla mobilizacji społeczności lokalnej na obszarach wiejskich. Po przejeździe do Ćmielowa zwiedzaliśmy Żywe Muzeum Porcelany „AS” w Ćmielowie – partnera biznesowego LGD „Krzemienny Krąg” – jako przykład na korzyści płynące z sieciowania produktu turystycznego. Po przyjeździe do klubu „Bałtek” uczestniczyliśmy w seminarium „Źródła finansowania działalności turystycznej w okresie finansowania 2007-2013”.

 

Następny punkt wizyty zrobił na nas ogromne wrażenie i to wcale nie z racji swoich wymiarów, lecz z powodu dokładności wykonania, wspaniałej aranżacji (architektury) miejsca. Chodzi tu oczywiście o Park Jurajski we wsi Bałtów. Żadne foldery nie są w stanie oddać rzeczywistego obrazu tego miejsca. Jest to kompletny produkt turystyczny wyposażony w wiele atrakcji, który nakręca koniunkturę w całym powiecie. Stanowi on wspaniałe uzupełnienie, które przyciąga turystów w strony bogate w zabytki historyczne, które same chociaż są wielką atrakcją nie były w stanie ożywić ruchu turystycznego.

 

W trzecim dniu wizyty pojechaliśmy na teren działania „LGD – Wokół Łysej Góry” do Huty Szklanej skąd bryczkami wjechaliśmy na górę Święty Krzyż gdzie zwiedzaliśmy Sanktuarium Świętego Krzyża. W czasie schodzenia do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Jodłowy Dwór” gdzie czekał na nas obiad, braliśmy udział w grze terenowej „Kraina Legend Świętokrzyskich” Aktorami w tej grze była młodzież z pobliskich miejscowości poprzebierana w stroje z baśni takie jak czarownice czy zbójcy. Zatrzymują turystów i każą odpowiadać na pytania lub rozwiązywać zagadki. To następny przykład godny naśladowania.W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bieliny odbyliśmy spotkanie, na którym przedstawiciele „LGD – Wokół Łysej Góry” zaprezentowali nam swoje osiągnięcia. Spotkanie zostało zakończone podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy, obiema LGD oraz wymianą materiałów promocyjnych.

 

W ostatnim dniu wizyty przed wyjazdem do Sejn odbyliśmy spotkanie podsumowujące nasz pobyt z przedstawicielami LGD „Krzemienny Krąg”.Pobyt w Bałtowie przyniósł nam wiele pomysłów do realizacji na naszym terenie, a co najważniejsze dał nam wiarę w słuszność działań podejmowanych do tej pory. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenia w czasie tej wizyty zaowocują konkretnymi działaniami.Naszym przewodnikiem podczas całego pobytu w Bałtowie był dyrektor fundacji Łukasz Chlebny.

 

Lokalna grupa Działania „Sejneńszczyzna” składa serdeczne podziękowania organizatorom wizyty, Prezesowi Fundacji Partnerstwo "Krzemienny Krąg” Panu Jarosławowi Kubie oraz dyrektorowi fundacji Partnerstwo "Krzemienny Krąg" - Łukaszowi Chlebnemu za wspaniałą organizację i przyjazną atmosferę jaka towarzyszyła nam podczas wizyty.