Otwarcie świetlicy w Maćkowej Rudzie Drukuj
Odnowa wsi
Wpisany przez G.Łucznik   

W dniu 28stycznia 2012r. o godz. 17 odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy w Maćkowej Rudzie.  Jest to już 2 świetlica w powiecie sejneńskim utworzona przy wsparciu finansowym programu LEADER  w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Sejneńszczyzna. Obie świetlice w Smolanach i Maćkowej Rudzie powstały w budynkach po zamkniętych szkołach podstawowych.

 

 

Uroczystość w Maćkowej Rudzie została przygotowana bardzo starannie i okazale przez organizatorów czyli: wnioskodawcę projektu w postaci Urzędu Gminy Krasnopol i podmiotowi któremu będzie podlegała świetlica OKSiR  w Krasnopolu oraz przy współpracy mieszkańców zorganizowanych w „Stowarzyszeniu Maćkowa Ruda”,  które ma zadbać o to, żeby w świetlicy się wiele  dobrego działo.

Uroczystość swoją obecnością uświetnił Pan Waldemar Kwaterski, radny sejmiku wojewódzkiego i dyrektor sejneńskiego szpitala,

Uroczystość rozpoczęła się krótkim przemówieniem Wójta Gminy Krasnopol, który podziękował Panu Kwaterskiemu za życzliwość w stosunku do gminy Krasnopol, jak również podziękował mieszkańcom Maćkowej Rudy za ich zaangażowanie w wiele inicjatyw realizowanych na terenie wsi oraz dialog przy uzgadnianiu zarysów projektu.

Jak przystało na prawdziwe otwarcie, świetlica została poświęcona przez księdza proboszcza parafii Wigierskiej Dariusza Rogińskiego, po czym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i zwiedzanie sal, na których był wystawiony zakupiony w ramach projektu sprzęt.

Następnie odbył się występ zespołów „Krasne” i „Ruczaj”. Ostatnim punktem programu był poczęstunek dla wszystkich uczestników i zabawa taneczna.

Dziękujemy Gminie Krasnopol, pracownikom OKSIR w Krasnopolu oraz Mieszkańcom Maćkowej Rudy za sprawną realizację projektu oraz zaproszenie na otwarcie. Życzymy wielu sukcesów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.