Reklama

Skorzystaj z naszej oferty
Proponujemy projekcję plenerową filmów na zamówienie. Szczegóły w zakładce Stowarzyszenie "Kraina Czarnej Hańczy" tel:604 920 602
Reklama LGD "Sejneńszczyzna"
 
 
 

Pogoda

Pogoda Sejny z serwisu
 

LEADER 2015-2020

 
Zasady wypożyczania sprzętu wodnego PDF Drukuj Email
Stowarzyszenie "Kraina Czarnej Hańczy"

Regulamin korzystania ze sprzętu

będącego własnością Stowarzyszenia Kraina Czarnej Hańczy.

Ze sprzętu mogą korzystać członkowie stowarzyszenia oraz osoby nie będące członkami stowarzyszenia. By uzyskać środki na utrzymanie sprzętu i eksploatację, korzystanie będzie częściowo odpłatne. Podpisywana umowa na korzystanie ze sprzętu reguluje warunki na jakich udostępniany będzie sprzęt. Opłaty za korzystanie ze sprzętu zostały ustalone w następującej wysokości:

I. Korzystanie z łodzi żaglowej Omega przez członków stowarzyszenia:

1. Za dzień korzystania – 50 zł

2. Za godzinę korzystania – 10 zł

3. Jest możliwość indywidualnej negocjacji cen w przypadku dłuższych terminów korzystania ze sprzętu.

II. Korzystanie z łodzi żaglowej Omega przez osoby nie będące członkami stowarzyszenia:

1. Za dzień korzystania – 100 zł

2. Za godzinę korzystania – 20 zł

3. Jest możliwość indywidualnej negocjacji cen w przypadku dłuższych terminów korzystania ze sprzętu.

III. Korzystanie z deski z żaglem przez członków stowarzyszenia:

1. Za dzień korzystania – 25 zł

2. Za godzinę korzystania – 5 zł

3. Jest możliwość indywidualnej negocjacji cen w przypadku dłuższych terminów korzystania ze sprzętu.

IV. Korzystanie z deski z żaglem przez osoby nie będące członkami stowarzyszenia:

1. Za dzień korzystania – 50 zł

2. Za godzinę korzystania – 10 zł

4. Jest możliwość indywidualnej negocjacji cen w przypadku dłuższych terminów korzystania ze sprzętu.

Zasady korzystania z łodzi żaglowej Omega:

1. W przypadku korzystania określonego w godzinach – na akwenie na którym zwodowany jest sprzęt.

2. W przypadku korzystania określonego w dniach jest możliwość przewiezienia sprzętu na inny akwen po wcześniejszym powiadomieniu osoby odpowiedzialnej za sprzęt. Transport sprzętu został ustalony w wysokości 25zł + 3 zł za km.

3. Ewidencję korzystania z łodzi prowadzi osoba wyznaczona przez prezesa.

4. Wzór umowy na korzystanie z łodzi stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

 

Zasady korzystania z deski z żaglem:

1. W przypadku korzystania określonego w godzinach – na akwenie na którym zwodowany jest sprzęt.

2. W przypadku korzystania określonego w dniach jest możliwość przewiezienia sprzętu na inny akwen po wcześniejszym powiadomieniu osoby odpowiedzialnej za sprzęt. Transport sprzętu został ustalony w wysokości 25zł + 3 zł za km.

3. Ewidencję korzystania z deski z żaglem prowadzi osoba wyznaczona przez prezesa.

4. Wzór umowy na korzystanie z deski z żaglem stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

 

Wzór umowy [pobierz]