Reklama

Skorzystaj z naszej oferty
Proponujemy projekcję plenerową filmów na zamówienie. Szczegóły w zakładce Stowarzyszenie "Kraina Czarnej Hańczy" tel:604 920 602
Reklama LGD "Sejneńszczyzna"
 
 
 

Pogoda

Pogoda Sejny z serwisu
 

LEADER 2015-2020

 
O Nas PDF Drukuj Email
Stowarzyszenie "Kraina Czarnej Hańczy"

Stowarzyszenie "Kraina Czarnej Hańczy" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych. Działa jako stowarzyszenie od 20.09.2007 roku i zakłada się dalszą kontynuację działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

 

Stowarzyszenie "Kraina Czarnej Hańczy" w skrócie SKCH, posiada osobowość prawną, a jego siedzibą jest Miasto Sejny. Dla sprawowania nadzoru nad stowarzyszeniem właściwy jest Starosta Powiatu Sejneńskiego.

 

W roku 2012 i 2013 pomiędzy SKCH a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego ze środków na wdrażanie  LSR dla obszaru LGD "Sejneńszczyzna" zostały zawarte 2 Umowy Przyznania Pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

 

 

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

1. Poprawa warunków życia mieszkańców wsi i osób przebywających na terenie Powiatu Sejneńskiego.

2. Aktywizowanie członków Stowarzyszenia do prac nad organizacją i rozwojem turystyki wiejskiej.

3. Działanie na rzecz infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki wiejskiej.

4. Promowanie i organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego od pracy.

5. Propagowanie metod i sposobów produkcji zdrowej żywności, ich promocja i dystrybucja.

6. Promocja i reklama wyrobów rękodzieła artystycznego.

7. Podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności wiejskiej.

8. Reprezentowanie zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia wobec władz, organów samorządowych i innych instytucji oraz współpraca z tymi organizacjami.

9. Nabywanie i udostępnianie sprzętu i infrastruktury turystycznej.

 

Statut stowarzyszenia -pobierz

Deklaracja przystąpienia -pobierz