Reklama

Skorzystaj z naszej oferty
Reklama LGD "Sejneńszczyzna"
 
 
 

Pogoda

Pogoda Sejny z serwisu
 

LEADER 2015-2020

 
„Wiejski Dom Spotkań” PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Berżnicko -Zelwiańskiej realizuje obecnie 2 małe projekty z programu LEADER, z II i III naboru wniosków organizowanych przez LGD „Sejneńszczyzna”.

Projekt pod tytułem:

Wiejski Dom Spotkań”, wartość jego wynosi 32 681, 90 zł. Celem głównym projektu jest ocalenie od zapomnienia lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego i historycznego

poprzez badania terenowe, naukę tańca i zainicjowanie tworzenia zespołu ludowego oraz

warsztaty kulinarne i rękodzieła. By zrealizować założony cel zadania podzielono na cztery

 

etapy:

- badania terenowe, czyli wywiady z najstarszymi mieszkańcami parafii Berżniki.

 Zależało nam głównie na tym, by od ludzi najstarszych, zebrać informacje z jak najodleglejszych dla nich czasów m.in.: o życiu, pracy, narzędziach jakimi posługiwali się, zabawach, nauce, tradycjach, obrzędach, zdobieniu mieszkań, potrawach wigilijnych i świątecznych. Pytaliśmy o przeżycia wojenne, wiersze i piosenki z lat ich młodości. Wywiady z seniorami przeprowadzała głównie młodzież. Była to dla nich wspaniała lekcja żywej historii od ludzi, którzy ją tworzyli i byli jej świadkami. Poprzez rozmowy z najstarszym pokoleniem została nawiązana więź międzypokoleniowa. Młodzież inaczej spojrzała na ludzi często już bardzo schorowanych, a tak bardzo doświadczonych przez los i czasy, w których oni żyli. Bardzo często spotykaliśmy się z tym, że to nie my, ale właśnie nasi rozmówcy dziękowali nam za to, że ich wysłuchaliśmy.  Zebrane materiały posłużyły do realizacji następnych zadań, a mianowicie:

 - warsztatów tanecznych z próbą założenia zespołu ludowego, które trwały od września 2011r.             

do stycznia 2012 r. Zajęcia odbywały się co sobotę po trzy godziny, z przerwą świąteczną. Przekrój wiekowy uczestników był bardzo duży, bo od 5 do 28 lat. Frekwencja średnia ze wszystkich spotkań wyniosła 16 osób.

-warsztaty kulinarne – pod kierunkiem 2 kobiet (ponad 80- letnich) zrobiliśmy tzw. kindziuk, czyli dawny tradycyjny wyrób mięsny, którego proces dojrzewania musi potrwać co najmniej 6 miesięcy. Warsztaty kulinarne polegały na przygotowaniu różnorodnych potraw, głównie wg dawnych receptur. Wyroby te zostały wykorzystane podczas zorganizowanych spotkań z seniorami, 2 bali karnawałowych oraz uroczystość dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Poćkunach.                             

-warsztaty rękodzieła, zgodnie z zebranymi informacjami z wywiadów w terenie, młodzież w ramach rękodzieła wykonała ozdoby choinkowe, udekorowała parter i piętro Domu Kultury w Berżnikach, wykonując wszystko ręcznie, łącznie z firankami. Młodzież przepięknie dekorując sale wykazała się niezwykłym zmysłem artystycznym i wyobraźnią, wykonując wszelkie ozdoby wg własnych pomysłów, nie używając gotowych wyrobów.

 Na warsztatach nauczono się robić przeróżne rzeczy z wikliny papierowej, czyli prawdziwą

 wiklinę zastąpiono papierem gazetowym. Powstały m.in.: tace, dzbanki, flakony, patery, koszyki,

 pojemniki, kwiaty i wianki. Ponadto wykonywaliśmy kwiaty z bibuły, którymi ozdobiliśmy zrobione wcześniej flakony. Poznaliśmy również podstawy haftu krzyżykowego.

Zakończenie projektu uwieńczyliśmy wydaniem folderu oraz filmu podsumowującego nasze działania.

Okazało się, że pomimo wcześniejszych obaw i wątpliwości nasze lokalne społeczeństwo bardzo potrzebuje aktywizacji i wspólnych spotkań. Bardzo dobrym przykładem była jedna z uroczystości, na której spodziewaliśmy się około 40 osób, a mile zaskoczyła nas faktyczna frekwencja ponad 100 uczestników. Ponadto warsztaty taneczne wpłynęły również na zmobilizowanie się grupy lokalnych mieszkańców, którzy przy akompaniamencie akordeonisty, cyklicznie spotykają się i uczą się śpiewać dawne piosenki ludowe.

Obecnie sami mieszkańcy parafii wymuszają na nas dalsze działania twierdząc, że „wreszcie coś się u nas dzieje”, ale żeby nas pobudzić do działania potrzeba było pracy, pomocy i cierpliwości wielu ludzi.  Przede wszystkim składamy podziękowania:

            - Ks. proboszczowi Władysławowi Napiórkowskiemu

                            - za pobudzenie nas do działania

                            - za udostępnienie budynków parafialnych na realizację projektu

            -Lokalnej Grupie Działania „Sejneńszczyzna”

                            - za zachęcanie nas, byśmy napisali projekt

                            - za okazaną pomoc i cierpliwość na każdym jego etapie: zatwierdzania i realizacji

                            - za pomoc finansową na wkład własny do projektu

            - Mariuszowi Smolińskiemu

                             - za opracowanie, głównie części finansowej projektu

                             - za pomoc finansową na wkład własny do projektu

           - Jurkowi Nazaruk, Władysławie Gerwel i Henryce Dębkowskiej

                             - szczególnie za wsparcie w chwilach zwątpienia

            - Zarządowi Banku Spółdzielczego w Sejnach

                             - za pomoc finansową na wkład własny do projektu

           - Elżbiecie i Tadeuszowi Falejczyk

                             - za pomoc finansową na wkład własny

           - Wójtowi Gminy Sejny

                             - za udostępnienie Domu Kultury w Berżnikach w czasie, gdy potrzebowaliśmy

                               pomieszczeń dla większej ilości uczestników

           - wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Berżnicko  

               - Zelwiańskiej

                             - za zaangażowanie w realizację projektu na każdym jego etapie.

  

Cieszymy się, że dzięki cierpliwości tak wielu osób i włożonego przez nich trudu projekt p.t. „Wiejski Dom Spotkań” osiągnął sukces i zarazem zainicjował rozpoczęcie kolejnego p.t. „Jadą Wozy Kolorowe”.