Reklama

Skorzystaj z naszej oferty
Proponujemy projekcję plenerową filmów na zamówienie. Szczegóły w zakładce Stowarzyszenie "Kraina Czarnej Hańczy" tel:604 920 602
Reklama LGD "Sejneńszczyzna"
 
 
 

Pogoda

Pogoda Sejny z serwisu
 

LEADER 2015-2020

 
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska LGD PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

 

W związku z zbliżającym się terminem złożenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, opracowywanej z Państwa udziałem, Lokalnej Strategii Rozwoju, w imieniu Zarządu „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD zapraszam na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28.12.2015 r. o godz. 14:00 w siedzibie Gminy Suwałki (ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki).

Porządek obrad:

1.         Wybranie przewodniczącej/ego zebrania i protokolanta/-tki,

2.         Przyjęcie porządku obrad,

3.        Przedstawienie dotychczas podjętych działań na rzecz stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju,

4.         Przedstawienie głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju,

5.         Głosowanie nad przyjęciem Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z załącznikami,

6.         Przedstawienie kandydatów na członków Rady Stowarzyszenia,

7.         Głosowanie nad kandydaturami na członków Rady Stowarzyszenia,

8.         Przedstawienie planu działań „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD na I kwartał 2016 r.,

9.         Wolne wnioski,

10.       Zakończenie zebrania.

Materiały do dyskusji na Walne Zebranie Członków będą dostępne do pobrania od dnia 21.12.2015 na stronach: www.lgd.suwalszczyzna.com.pl oraz www.lgd-sejnenszczyzna.pl


Jarosław Rżany

Prezes Zarządu

 

 

 

 

 
Konsultacje LSR "Suwalsko Sejneńskiej" LGD PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Suwalsko-Sejneńska LGD w ramach kolejnego etapu konsultacji społecznychprzedstawia następujące części Lokalnej Strategii Rozwoju:

Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentami i o składanie ewentualnych uzupełnień/korekt do 10 grudnia 2015 do godz. 15:00 w formie: elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , telefonicznie pod numerami: 791 357 688; 604 920 602, osobiście w każdy poniedziałek i wtorek w godz. 9:00-14:00 w Punkcie Konsultacyjnym LGD - ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki. Pod ten adres należy także kierować korespondencję listowną w tej sprawie.

 
Zaproszenie na Walne wyborcze Zebranie Członków LGD "Sejneńszczyzna" PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

W imieniu Zarządu stowarzyszenia LGD „Sejneńszczyzna” serdecznie zapraszamy Członków stowarzyszenia na Walne wyborcze Zebranie Członków, które odbędzie się w pierwszym terminie w dniu 11 grudnia (piątek) 2015r. o godz. 14.00 na Sali „Baru w Skustelach” u P. Bernatowicz.

Na podstawie § 18 pkt. 2 Statutu LGD „Sejneńszczyzna” informuję, iż w przypadku braku kworum II termin Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sejneńszczyzna” odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015r. o godz. 14.30 . Uchwały podejmowane w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponowany porządek obrad:

Więcej…
 
Zaproszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na trzydniowe szkolenie pn. „Pszczoły w rolnictwie i życiu człowieka” realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015. Celem szkolenia jest popularyzacja hodowli pszczół, wiedzy na temat przetwórstwa surowców pszczelich oraz możliwości kształtowania pożytków pszczelich.

Szkolenie jest skierowane do doradców rolniczych, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, nauczycieli szkół rolniczych oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

W ramach szkolenia odbędą się zajęcia stacjonarne oraz wyjazd studyjny do zakładu przetwórstwa miodu/pasieki.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pokrywa koszty dydaktyczne, noclegów oraz wyżywienia uczestników w trakcie trwania szkolenia.

Terminy:

Placówka

Krata zgłoszenia

Osoby do kontaktu
w sprawach rekrutacji

Osoby do kontaktu
w sprawach merytorycznych

CDR Brwinów

17-19.11.2015r.

24-26.11.2015r.

Janina Dąbrowska
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 22 729 66 34 wew. 106

Anna Kowalska
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 22 729 66 34 w.122

Łukasz Laskowski
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 22 729 66 34 w.171

CDR Poznań

25-27.11.2015r.

Iwona Kajdan-Zysnarska
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 61 823 20 81 wew. 136

Iwona Kajdan-Zysnarska
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 61 823 20 81 wew.

Rekrutacja na każde szkolenie kończy się 3 dni przed dniem jego rozpoczęcia.

 
Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Spotkanie przeznaczone dla przedsiębiorców.

W związku z trwającą II fazą konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju tworzonej przez "Suwalsko - Sejneńską" LGD zapraszam na drugie spotkanie branżowe, które odbędzie się w dniu 22.10.2015 (czwartek) w siedzibie Gminy Suwałki (ul. Świerkowa 45, Suwałki). Początek spotkania o godz. 13:00.

Celem spotkania będzie dokonanie ostatecznego podziału budżetu naszej Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresach dostępnych dla poszczególnych podmiotów oraz określenie realnego zapotrzebowania na działania wszystkich typów możliwych do realizacji z funduszy PROW, EFS i EFRR. Na spotkaniu przedstawione zostanie również drzewo cełow naszej LSR i wnioski z analizy SWOT.

 

Projekt budżetu -pobierz

Więcej…
 
Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Spotkanie przeznaczone dla przedstawicieli samorządu oraz jednostek podległych - GOPS, PCPR, GOK, PUP, biblioteki, szkoły itp.

W związku z trwającą II fazą konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju tworzonej przez "Suwalsko - Sejneńską" LGD zapraszam na drugie spotkanie branżowe, które odbędzie się w dniu 22.10.2015 (czwartek) w siedzibie Gminy Suwałki (ul. Świerkowa 45, Suwałki). Początek spotkania o godz. 9:00.

Celem spotkania będzie dokonanie ostatecznego podziału budżetu naszej Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresach dostępnych dla poszczególnych podmiotów oraz określenie realnego zapotrzebowania na działania wszystkich typów możliwych do realizacji z funduszy PROW, EFS i EFRR. Na spotkaniu przedstawione zostanie również drzewo celów naszej LSR i wnioski z analizy SWOT.

 
Informacja ze spotkania PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Zgodnie z wcześniejszą informacją w dniu 24.09.2015r. w Suwałkach odbyły się 2 spotkania w ramach drugiego etapu konsultacji LSR. Głównym celem spotkań było przedstawienie propozycji podziału środków na poszczególne działania oraz dyskusja nad zasadnością takiego podziału w stosunku do głównego wskaźnika, jaki mamy osiągnąć w działaniu EFS – ilości osób, którym udzielono wsparcia z efektem podjęcia pracy dla grupy długotrwale pozostających bez pracy i wykluczonych społecznie. W trakcie dyskusji pojawiały się pytania o zasadność takich działań. Poruszono również temat niskiej skuteczności zwalczania bezrobocia w tej grupie oraz niechęć do podejmowania pracy oraz trudności w prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej –najbardziej efektywnego narzędzia wsparcia dla tej grupy.

Zebrane informacje zostaną przeanalizowane i uwzględnione w budżecie, który ponownie będzie konsultowany po 8 października.

Zapraszamy Państwa do jak najliczniejszego uczestnictwa w organizowanych spotkaniach, ponieważ teraz decydujemy, na co będzie można otrzymać wsparcie w kolejnych latach realizacji LSR.

 
Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dla sektora publicznego i społecznego PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

W związku z rozpoczęciem II fazy konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju tworzonej przez "Suwalsko - Sejneńską" LGD zapraszamy na pierwsze spotkanie branżowe dla sektora publicznego i społecznego (przedstawicieli samorządu w tym przedstawiciele jednostek podległych - GOPS, PCPR, GOK, PUP, bibliotek, szkół oraz organizacji pozarządowych), które odbędzie się w dniu 24.09.2015 (czwartek) w siedzibie Gminy Suwałki (ul. Świerkowa 45, Suwałki). Początek spotkania o godz. 9:00.
Celem spotkania będzie dokonanie wstępnego podziału budżetu naszej Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresach dostępnych dla poszczególnych podmiotów oraz określenie realnego zapotrzebowania na działania wszystkich typów możliwych do realizacji z funduszy PROW, EFS i EFRR.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 52