Reklama

Skorzystaj z naszej oferty
Proponujemy projekcję plenerową filmów na zamówienie. Szczegóły w zakładce Stowarzyszenie "Kraina Czarnej Hańczy" tel:604 920 602
Reklama LGD "Sejneńszczyzna"
 
 
 

Pogoda

Pogoda Sejny z serwisu
 

LEADER 2015-2020

 
Lokalna Strategia Rozwoju "Suwalsko-Sejneńskiej" LGD PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

W imieniu Zarządu „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania serdecznie dziękujemy Państwu za dotychczasowy udział w opracowywaniu i konsultacjach do Lokalnej Strategii Rozwoju naszej LGD na lata 2014-2020 (2016 -2023).
Lokalna Strategia Rozwoju obszaru działania „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD powstała przy ogromnym zaangażowaniu społecznym - zarówno mieszkańców, przedstawicieli instytucji, samorządowców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Poczynając od 2014 roku w działaniach konsultacyjnych wzięło udział ponad 700 osób.

Poniżej prezentujemy jednolitą wersję Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulaminu Rady LGD, zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 28.12.2015.

Lokalna Strategia Rozwoju "Suwalsko-Sejneńskiej" LGD - pobierz

Regulamin Rady -pobierz


 
Informacja po walnym LGD "Sejneńszczyzna" PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

W dniu 11 grudnia 2015r odbyło się Walne wyborcze Zebranie Członków LGD „Sejneńszczyzna”. Głównym celem zebrania był wybór nowych władz z powodu upłynięcia kadencji oraz podsumowanie dotychczasowej działalności stowarzyszenia i dyskusja nad kierunkiem prac stowarzyszenia do roku 2020.

W wyniku przeprowadzonych wyborów zostali wybrani:

Zarząd

- Prezes Zarządu                                    - Grzegorz Łucznik

- Wiceprezes Zarządu                          - Waldemar Krakowski

- Wiceprezes Zarządu                          - Robert Janczewski

- Skarbnik  Zarządu                               - Karol Jachimowicz

- Sekretarz Zarządu                              - Teresa Bernatowicz

- Członek Zarządu                                 - Marek Tyczkowski

- Członek Zarządu                                 - Rafał Jaczewski

Komisja Rewizyjna

- Przewodniczący   Komisji                 - Chrapowicki Józef

- Członek Komisji                                  - Przeborowska Teresa

- Członek Komisji                                  - Jegorow Aleksandra

 

 

Protokół z WZCz -pobierz

 
Wesołych Świąt PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Roku życzy Zarząd  LGD „Sejneńszczyzna”.

 
Konsultacje LSR PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

W załączeniu prezentujemy Państwu projekt Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenu działania Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania oraz projekt procedur związanych z oceną i wyborem operacji. Prosimy Państwa o zgłaszanie uwag do dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 28 grudnia 2015r. do godz. 10:00 . Uwagi należy  składać na udostępnionym poniżej formularzu: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w poniedziałki i wtorki (w godzinach 9:00 -14:00) w Biurze LGD (ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki).
Projekt LSR –pobierz

Formularz -pobierz

Regulamin Rady i Kryteria oceny -pobierz

 
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska LGD PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

 

W związku z zbliżającym się terminem złożenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, opracowywanej z Państwa udziałem, Lokalnej Strategii Rozwoju, w imieniu Zarządu „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD zapraszam na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28.12.2015 r. o godz. 14:00 w siedzibie Gminy Suwałki (ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki).

Porządek obrad:

1.         Wybranie przewodniczącej/ego zebrania i protokolanta/-tki,

2.         Przyjęcie porządku obrad,

3.        Przedstawienie dotychczas podjętych działań na rzecz stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju,

4.         Przedstawienie głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju,

5.         Głosowanie nad przyjęciem Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z załącznikami,

6.         Przedstawienie kandydatów na członków Rady Stowarzyszenia,

7.         Głosowanie nad kandydaturami na członków Rady Stowarzyszenia,

8.         Przedstawienie planu działań „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD na I kwartał 2016 r.,

9.         Wolne wnioski,

10.       Zakończenie zebrania.

Materiały do dyskusji na Walne Zebranie Członków będą dostępne do pobrania od dnia 21.12.2015 na stronach: www.lgd.suwalszczyzna.com.pl oraz www.lgd-sejnenszczyzna.pl


Jarosław Rżany

Prezes Zarządu

 

 

 

 

 
Konsultacje LSR "Suwalsko Sejneńskiej" LGD PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Suwalsko-Sejneńska LGD w ramach kolejnego etapu konsultacji społecznychprzedstawia następujące części Lokalnej Strategii Rozwoju:

Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentami i o składanie ewentualnych uzupełnień/korekt do 10 grudnia 2015 do godz. 15:00 w formie: elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , telefonicznie pod numerami: 791 357 688; 604 920 602, osobiście w każdy poniedziałek i wtorek w godz. 9:00-14:00 w Punkcie Konsultacyjnym LGD - ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki. Pod ten adres należy także kierować korespondencję listowną w tej sprawie.

 
Zaproszenie na Walne wyborcze Zebranie Członków LGD "Sejneńszczyzna" PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

W imieniu Zarządu stowarzyszenia LGD „Sejneńszczyzna” serdecznie zapraszamy Członków stowarzyszenia na Walne wyborcze Zebranie Członków, które odbędzie się w pierwszym terminie w dniu 11 grudnia (piątek) 2015r. o godz. 14.00 na Sali „Baru w Skustelach” u P. Bernatowicz.

Na podstawie § 18 pkt. 2 Statutu LGD „Sejneńszczyzna” informuję, iż w przypadku braku kworum II termin Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sejneńszczyzna” odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015r. o godz. 14.30 . Uchwały podejmowane w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponowany porządek obrad:

Więcej…
 
Zaproszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na trzydniowe szkolenie pn. „Pszczoły w rolnictwie i życiu człowieka” realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015. Celem szkolenia jest popularyzacja hodowli pszczół, wiedzy na temat przetwórstwa surowców pszczelich oraz możliwości kształtowania pożytków pszczelich.

Szkolenie jest skierowane do doradców rolniczych, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, nauczycieli szkół rolniczych oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

W ramach szkolenia odbędą się zajęcia stacjonarne oraz wyjazd studyjny do zakładu przetwórstwa miodu/pasieki.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pokrywa koszty dydaktyczne, noclegów oraz wyżywienia uczestników w trakcie trwania szkolenia.

Terminy:

Placówka

Krata zgłoszenia

Osoby do kontaktu
w sprawach rekrutacji

Osoby do kontaktu
w sprawach merytorycznych

CDR Brwinów

17-19.11.2015r.

24-26.11.2015r.

Janina Dąbrowska
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 22 729 66 34 wew. 106

Anna Kowalska
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 22 729 66 34 w.122

Łukasz Laskowski
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 22 729 66 34 w.171

CDR Poznań

25-27.11.2015r.

Iwona Kajdan-Zysnarska
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 61 823 20 81 wew. 136

Iwona Kajdan-Zysnarska
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 61 823 20 81 wew.

Rekrutacja na każde szkolenie kończy się 3 dni przed dniem jego rozpoczęcia.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 52