Reklama

Skorzystaj z naszej oferty
Proponujemy projekcję plenerową filmów na zamówienie. Szczegóły w zakładce Stowarzyszenie "Kraina Czarnej Hańczy" tel:604 920 602
Reklama LGD "Sejneńszczyzna"
 
 
 

Pogoda

Pogoda Sejny z serwisu
 

LEADER 2015-2020

 
Wigry zapraszają na Dni Młodzieży PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

 
Informacja o konkursie PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Zarząd Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńska" LGD ogłasza otwarty konkurs na stworzenie logo Stowarzyszenia. Konkurs trwa do 11 lipca 2016. Dla zdobywców 3 pierwszych lokat przewidziano nagrody pieniężne.

Link do strony z ogłoszeniem

 
Informacja o uruchomieniu strony internetowej Suwalsko-Sejneńskiej LGD PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Informujemy o uruchomieniu nowej strony internetowej Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńskiej" Lokalnej Grupy Działania.

Od tej chwili będą tam zamieszczane wszystkie informacje dotyczące działalności stowarzyszenia oraz wdrażania zatwierdzonej strategii rozwoju na lata 2015-2020.

Adres strony www: http://www.su-se.pl/

 

 
Wyniki oceny strategii rozwoju lokalnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

W dniu 27 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził Listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020 (RPO WP 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego w terminie od 2 listopada do 30 grudnia 2015 roku.

Źródło  http://www.prow.wrotapodlasia.pl/

Dziękujemy wszystkim osobom wspierającym utworzenie Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńskiej LGD oraz zaangażowanym w  proces tworzenia strategii -to nasz wspólny sukces.

Więcej informacji wkrótce.

 

 
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD "Sejneńszczyzna" PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

W imieniu Zarządu stowarzyszenia LGD „Sejneńszczyzna” serdecznie zapraszamy  Członków LGD na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w pierwszym terminie w dniu 18 marca (piątek) 2016r. o godz. 10.00 na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sejnach przy ul J. Piłsudskiego 34.

Na podstawie § 18 pkt. 2 Statutu LGD „Sejneńszczyzna” informuję, iż w przypadku braku kworum II termin Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sejneńszczyzna” odbędzie się w dniu 18 marca 2016r. o godz. 10.30 . Uchwały podejmowane

w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

Więcej…
 
Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego. PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego, w oparciu o artykuł 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1651 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 pkt 2–5 oraz ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013 poz.1235 z późn. zm.), celem zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego,

zawiadamia o wyłożeniu w dniu 17 lutego 2016 roku do konsultacji społecznych
projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Projekt o którym mowa wyżej, jest udostępniony na stronie internetowej Wigierskiego Parku Narodowego pod adresem: http://www.wigry.org.pl/ w zakładce BIP/projekty aktów prawnych i w zakładce Plany ochrony/Plan ochrony WPN-u i Ostoi Wigierskiej, a także znajduje się do wglądu w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w miejscowości Krzywe 82, 16−402 Suwałki (sekretariat), w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00–15.00.

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego informuje o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 23 dni od daty wyłożenia projektu rozporządzenia do konsultacji, to jest do 11 marca 2016 roku.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego.

Wnioski mogą być kierowane:
1. w formie pisemnej na adres: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki;
2. ustnie do protokołu;
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym, na adres e-mail Wigierskiego Parku Narodowego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Uwagi i wnioski złożone po upływie 23-dniowego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

link do strony www: http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

Więcej…
 
NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

Dotyczy realizacji projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji”

 

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogłasza nabór do Konkursu 1/2016 na przyznanie wsparcia na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Termin naboru od 15.02.2016 r. do 08.03.2016 r.

I. Rodzaj realizowanych działań

Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” jest wzmocnienie potencjału młodych organizacji/ grup nieformalnych/ samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym.

Projekty muszą być zgodne z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego określonymi w Regulaminie.

Więcej…
 
Zaproszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez G.Łucznik   

czytaj całość

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 52